Välkommen till AssuransSelector AB

Specialiserad försäkringsrådgivare inom Teknologi-, Life Science-, Konsult- & Industri-försäkring

Vi är specialiserade på försäkringslösningar för nedan angivna verksamhetstyper

I behov av extra försäkringsskydd?​​​​​​​

​​​​​​​
Det finns ett antal särskilda försäkringar som typiskt sett inte ingår i ett företags normala behov av skydd. Dessa särskilda försäkringar blir relevanta vid viss typ av verksamhet. Det ska dock noteras att som en konsekvens av allt fler cyberrelaterade skador, så går utvecklingen mot att en cyberförsäkring blir mer och mer efterfrågad som en naturlig del av ett försäkringsskydd. Till höger finner ni länkar till ett antal olika särskilda försäkringar som vi kan förmedla. AssuransSelector var en de första förmedlarna i Sverige att ge rådgivning kring och förmedla försäkring avseende intrång i och försvar av immateriella rättigheter.

Söker ni försäkring för er verksamhet inom Teknologi, Life Science eller industri?

  • Är ni internationellt verksamma?
  • Kräver ni hög och snabb service?
Vi erbjuder företag baserade i Skandinavien försäkringsservice inom skadeförsäkring och genom vårt globala nätverk har vi möjlighet att ge era dotterbolag lokal service oavsett var i världen ni har engagemang!

+46 (42) 12 07 60