Integritetspolicy och användning av cookies

Personuppgifter enligt (EU)2016/279, den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)

AssuransSelector AB värnar om dina personuppgifter och vi lägger därför stor vikt vid att skydda din integritet. Genom att använda vår hemsida eller utnyttja våra tjänster, godkänner du att din personliga information behandlas i enlighet med denna integritetspolicy.
AssuransSelector AB, Järnvägsgatan 9, 252 24 Helsingborg, org. nr. 556283-1692, ansvarar för de personuppgifter som du lämnar till oss på www.assuransselector.se eller till någon av våra förmedlare.

Vad är personuppgifter?
Personuppgifter är information om en identifierad eller identifierbar fysisk levande person. Det kan exempelvis vara namn, personnummer, telefonnummer, e-postadress, adress, ip-adress eller fotografier.

Vilka personuppgifter behandlar vi?
Om du är kontaktperson åt ett företag eller en organisation som vi har ett förmedlaruppdrag för behandlar vi namn, kontaktuppgifter (t.ex. telefonnummer och e-post), din typ av befattning på företaget samt i vissa fall ditt personnummer.
Om du som anställd hos en av Assuransselector ABs kunder tecknar en sjukvårdsförsäkring genom din arbetsgivare förekommer en förenklad typ av hälsodeklaration. Denna går via AssuransSelector AB till försäkringsbolaget. Den enda form av behandling som sker är arkivering av dokumentationen i enlighet med gällande dokumentationskrav.
Vid rådgivning om eventuella skador behandlas uppgifter om den aktuella skadan.
Vi behandlar även namn, e-postadress och telefonnummer för att kunna kontakta potentiella och befintliga kunder för marknadsföringsändamål.
När du besöker oss på www.assuransselector.se lämnar du personuppgifter som namn, e-postadress och eventuell övrig information i en fritextruta. 
Vi samlar även in hur våra besökare som använder www.assuransselector.se och hur användarna upplever informationen, via din IP-adress, information om dina webbläsarinställningar och hur ditt operativsystem använder sidorna. Denna information behandlas med stöd av intresseavvägning och används för statistik och för att utveckla webbplatsens innehåll och funktioner. 

Syfte med behandling av personuppgifter
Syftet med behandlingen av personuppgifterna är att fullgöra våra förmedlaruppdrag genom att ge dig råd om försäkring, upphandla försäkring, administrera aktuella försäkringar och tjänster samt efterleva de rättsliga krav på dokumentation som ställs på vårt arbete genom t.ex. försäkringsförmedlarlagen (Lag (2005:405) om försäkringsförmedling).
Det innebär även att vidta åtgärder inför att en ny försäkring ska tecknas eller att vara behjälplig vid inträffade skador.

Kundkommunikation
Uppgifter såsom namn,  e-postadress och det telefonnummer du anger kan användas för att skicka information och uppdateringar om produktnyheter, erbjudanden och övrig marknadsföring.

Mottagare av personuppgifterna
Vi säljer inte eller överför din personliga information till tredje part utan din skriftliga tillåtelse.  Undantag är betrodda leverantörer som hjälper oss att hantera hemsidan, driva vår verksamhet samt leverera förmedlade försäkringsuppdrag. Med dessa parter finns biträdesavtal som reglerar hur personuppgifterna får användas och hur de ska skyddas.
Vi kan också dela din personliga information där vi finner det nödvändigt för att följa lagstadgade krav eller skydda våra eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet.
Om dina personuppgifter kommer delges med andra mottagare än de som anges i denna integritetspolicy, kommer vi att ge dig information om detta när vi samlar in dina personuppgifter och du ger oss ditt samtycke.

Cookies
Cookies är små filer som en hemsida eller tjänsteleverantör skickar till datorns håddisk via webbläsaren och som gör att hemsidan känner igen din webbläsare och kan hämta och komma ihåg viss information. 
Du kan välja att stänga av cookies i din webbläsare och / eller radera lagrade cookies i din webbläsare. Observera att blockering av cookies kan påverka sidans funktionalitet.

Hur länge behåller vi din personliga information
Vi sparar endast dina personuppgifter så länge det är relevant för det syfte som det ursprungligen samlades in för. Vi betraktar dig som en aktiv kund under tiden tecknad försäkring gäller. Efter denna tid sparas endast uppgifter om dig utifrån legala krav som till exempel bokföringslag eller skattelagstiftning.

Dina personliga rättigheter
Du har rätt att begära ett utdrag om vilka personuppgifter vi har om dig genom att skriftligen begära ett registerutdrag.
Du har också rätt att begära att felaktiga uppgifter om dig ska rättas, liksom möjligheten att begära att vi tar bort din personliga information.
Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter och att förbjuda användningen av din personliga information för direkt marknadsföring. Vi är då skyldiga att upphöra med behandlingen utom i de fall där legala krav finns.
Du har rätt att lämna eventuella klagomål på vår behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen (www.datainspektionen.se)
För att lämna in en förfrågan om att utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss.

Hur kontaktar du oss?
Om du har några frågor angående denna integritetspolicy, vår behandling av personuppgifter eller vill utöva någon av dina personliga rättigheter gör du detta skriftligen till:

AssuransSelector AB
Järnvägsgatan 9
252 24 Helsingborg

Ändringar i integritetspolicy
AssuransSelector AB förbehåller sig rätten att uppdatera eller ändra denna policy när som helst och du bör regelbundet besöka hemsidan för att få den senaste versionen.

Senast uppdaterad: 2018-08-31