Försäkring mot Cyberrisker och Databrott

Vad är cyberrisker?


Alla företag som är uppkopplade mot internet är exponerade mot så kallade cyberrisker och databrott. Med cyberrisker och databrott menas bland annat risk för förluster och kostnader till följd av exempelvis systemavbrott, förlust av data, stöld av pengar genom elektroniska överföringar och ej tillåten spridning av personlig information.​​​​​​

Exempel på kostnader och förluster som en försäkring kan ersätta:

​​​​​​​

Incidenter som hacking, phishing attacker och malware

Kostnader för extern hjälp via försäkringsgivarens cyberkonsult att avvärja en incident inklusive juridisk rådgivning och mediekommunikation. 

Cyberbrott

Kostnader i samband med obehörig elektronisk överföring av pengar och bedräglig användning eller missbruk av elektroniska identiteter.

Systemavbrott och systemskador

Kostnader för att anlita specialistkonsulter eller övertidskostnader för anställda inom er IT-avdelning för att rekonstruera datorsystem. Kompensation för ekonomisk förlust.

Incidentrapportering till Datainspektionen och skadestånd

Kostnader i samband med krav på notifiering till Datainspektionen i fall av spridning av personuppgifter (träder i kraft i maj 2018), liksom skadeståndsansvar mot den enskilde.

Kontakta oss


AssuransSelector AB
Järnvägsgatan 9
252 24 Helsingborg
​​​​​​​
info@assuransselector.se
+46 (42) 12 07 60

Söker ni försäkring för er verksamhet mot Cyberrisker och Databrott?

  • Är ni internationellt verksamma?
  • Kräver ni hög och snabb service?
Vi erbjuder företag baserade i Skandinavien försäkringsservice inom skadeförsäkring och genom vårt globala nätverk har vi möjlighet att ge era dotterbolag lokal service oavsett var i världen ni har engagemang!

+46 (42) 12 07 60