IP försäkring-Immateriella rättigheter

Vad är immateriella rättigheter 


Immaterialrätt innefattar en mängd rättigheter såsom patent, varumärken, design, upphovsrätter, affärshemligheter och domännamn. IP-rättigheter utgör en allt större del av ett företags värde, då industrin och företagen rör sig alltmer mot en kunskapsbaserad ekonomi. Immaterialrätt skapar ett värde i sig och är ofta en katalysator för investeringar och handel på samma sätt som vanliga tillgångar är. Dessa rättigheter, hur starka eller kända de än är, är sårbara och behöver skyddas

Exponeringar

​​​​​​​
Alla företag kan påverkas negativt av IP-tvister och det kan lätt bli väldigt dyrt, krävande och i extrema fall förödande. Om företaget kommer i en situation då rättigheter har kränkts kan det vara viktigt att ha en försäkring, alternativt en stark balansräkning, som betalar en framtida kostsam tvist. Denna kan både bli långdragen och dyr.

Produkter som gör intrång på marknaden är ofta sämre imitationer av originalprodukten och dess existens kan påverka rykte och försäljning för ägaren av IP-rättigheter. Att ett företag inte skaffar skydd för IP kan även ses som ett tecken på svaghet av andra företag och t.o.m. uppmuntra vissa företag att göra intrång.

Det är inte bara ägare av IP-rättigheter som ligger i riskzonen utan alla företag är utsatta för risken att någon gång få problem med rättighetsintrång, antingen defensivt eller offensivt.

Exponeringen för att anklagas för intrång av någon annans immaterialrätter ökar för bolag som importerar, tillverkar, distribuerar, säljer eller bara erbjuder en produkt eller process för försäljning. Risken finns alltid att hela eller delar av produkten eller processen täcks av någon annans immateriella rättigheter och att försvara sig mot intrångskrav är kostsamt oavsett om man har rätt eller fel. Utan försäkring måste kostnaderna hittas i verksamheten och även vid en framgångsrik tvist är det svårt i många jurisdiktioner att få igen sina kostnader.

Kontakta oss


AssuransSelector AB
Järnvägsgatan 9
252 24 Helsingborg
​​​​​​​
info@assuransselector.se
+46 (42) 12 07 60

Söker ni försäkring för IP Immateriella rättigheter?

  • Är ni internationellt verksamma?
  • Kräver ni hög och snabb service?
Vi erbjuder företag baserade i Skandinavien försäkringsservice inom skadeförsäkring och genom vårt globala nätverk har vi möjlighet att ge era dotterbolag lokal service oavsett var i världen ni har engagemang!

+46 (42) 12 07 60