Försäkring för kidnappning och utpressning 


Kidnappning blir alltmer frekvent i världen och konsekvenserna kan bli allvarliga. En annan stor risk för företagen är hotet om utpressning. Stora kostnader uppstår i samband med och i efterdyningarna av ett större utpressningsfall som till exempel lösensummor, affärsavbrott, rättstvister, ogynnsam publicitet, återställande av verksamheten, förändringar av säkerheten och utbildning.

Kontakta oss


AssuransSelector AB
Järnvägsgatan 9
252 24 Helsingborg
​​​​​​​
info@assuransselector.se
+46 (42) 12 07 60

Söker ni försäkring för er verksamhet inom Teknologi, Life Science eller industri?

  • Är ni internationellt verksamma?
  • Kräver ni hög och snabb service?
Vi erbjuder företag baserade i Skandinavien försäkringsservice inom skadeförsäkring och genom vårt globala nätverk har vi möjlighet att ge era dotterbolag lokal service oavsett var i världen ni har engagemang!

+46 (42) 12 07 60