Ansvarsförsäkring för kliniska prövningar

Vårt erbjudande


AssuransSelector har mångårig erfarenhet av rådgivning avseende försäkringar för kliniska studier. Förutom försäkringsbolag på den svenska marknaden, har vi ett kontinuerligtsamarbete med ett flertal försäkringsbolag baserade i London som kan erbjuda skydd och villkor som ibland är önskvärda men som andra aktörer inte kan erbjuda. 

Vad ersätter försäkringen?

Försäkringen täcker den ersättning som försäkringstagaren tvingas betala ut till den skadedrabbade patienten till följd av uppkomna personskador – både fysiska och psykiska – och efterföljande ombudskostnader.  

​​​​​​​Även de ombudskostnader som uppkommit för försäkringstagaren själv ersätts av försäkringen, denna kostnad ersätts dessutom i regel utöver försäkringslimiten (förutom i USA där ombudskostnader och avgifter ersätts inom ramen för det avtalade försäkringsbeloppet).

Hur stora kostnader täcker försäkringen?

Den sammanlagda kostnad som försäkringsgivaren ersätter under försäkringsperioden framgår av det avtalade försäkringsbeloppet. Även om försäkringstagaren kan styra detta belopp beroende på sitt behov bör man observera att det i vissa länder finns en obligatorisk, lagstadgad minimilimit för denna typ av ansvarsförsäkring. I andra länder har expertis inom försäkringsbranschen fastställt riktlinjer för hur högt försäkringsbeloppet bör vara i respektive land. 

Kontakta oss


AssuransSelector AB
Järnvägsgatan 9
252 24 Helsingborg
​​​​​​​
info@assuransselector.se
+46 (42) 12 07 60

Söker ni försäkring för kliniska prövningar?

  • Är ni internationellt verksamma?
  • Kräver ni hög och snabb service?
Vi erbjuder företag baserade i Skandinavien försäkringsservice inom skadeförsäkring och genom vårt globala nätverk har vi möjlighet att ge era dotterbolag lokal service oavsett var i världen ni har engagemang!

+46 (42) 12 07 60